การถูกปฎิเสธ เรื่องธรรมชาติของการทำ ธุรกิจเครือข่าย

. การถูกปฎิเสธ เรื่องธรรมชาติของการสร้าง ธุรกิจเครือข่าย ในการทำงานอะไร เราต้องรู้ธรรมชาติของงานนั้นๆ ว่าเราเหมาะกับงานนั้นหรือเปล่า ซึ่งธรรมชาติของการทำธุรกิจเครือข่าย สิ่งที่ต้องเจออยู่เสมอ คือ การถูกปฎิเสธ เช่น  เป็นหมอ พยาบาล ก็ไม่ควรเป็นคนกลัวเลือด เพราะถ้าเป็นคนที่เห็นเลือดแล้วสลบ หรือ มือไม้อ่อน ก็คงยากที่จะช่วยเหลือคนไข้ได้   ถ้าเป็นนักบิน ทหารอากาศ ก็ไม่ควรเป็นคนกลัวความสูง เพราะต้องขับเครื่องบิน เป็นวิศวกร ก็ควรเป็นคนที่ชอบคำนวณ เก่งด้านเลข ฟิสิกส์   เป็นสถาปนิก ก็ควรเป็นคนชอบ ออกแบบ มีหัวด้าน การดีไซน์ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็น […]