Member

การสมัครสมาชิก ธุรกิจเครือข่าย KCM

ข้อมูลสำคัญในการสมัครสมาชิก

  • ชื่อ – นามสกุล
  • เลขที่บัตรประชาชน
  • วันเดือนปีเกิด 
  • ที่อยู่ตามบัตร (บริษัทไม่ได้ส่งอะไรไปตามที่อยู่บัตร)
  • เลขที่บัญชีธนาคาร (ระบุชื่อธนาคาร ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่ใช้สมัครสมาชิก)
  • ผู้รับผลประโยชน์ ถ้ามี

การสมัครสมาชิก เราควรตอบตัวเองให้ได้ว่า

  • เราสมัครแบบเล่นๆ สร้างรายได้เพิ่มนิดหน่อยก็พอใจแล้ว หรือ
  • สนใจสร้างธุรกิจแบบจริงจัง อยากมีรายได้จริงจัง

member

หรือ

สมัครสมาชิก

ในกรณีที่สนใจธุรกิจจริงจัง
ควรเริ่มต้นธุรกิจ ด้วยตำแหน่ง Double Diamond
น้ำมันนวดเอ็นยืด 30 ขวด
เพื่อที่จะมีสินค้าไว้บริการลูกค้า หรือ ทีมงาน
ควรมีการพูดคุยกับผู้แนะนำเป็นประจำ

ไม่ว่าเราจะสมัครสมาชิกแบบไหน สิ่งที่สำคัญเราควรที่จะรู้ว่า ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการสร้างธุรกิจมีอะไรบ้าง แผนการตลาดเป็นแบบไหน สามารถสอบถามจากผู้ที่แนะนำเราได้