Food Matrix

Food Matrix คืออะไร ?

Food matrix ฟู้ด แมททริกซ์

.

ดร. อัลเบอร์ท เซนท์ จีออร์จี นักวิทยาศาสตร์ ชาวฮังกาเรียน ได้ค้นพบ Vitamin C วิตามินซีในปี ค.ศ. 1927 นับเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องสารอาหารที่ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดี ดร. อัลเบอร์ท เซนท์ จีออร์จี ได้สกัดสารเดี่ยวสีขาว เรียกว่า กรดแอสคอร์บิค (วิตามินซี) จากพริกหยวกและส้ม ผลไม้เหล่านี้ใช้รักษาโรคเลือดออกตามไรฟันได้เป็นอย่างดี ในระยะแรก ดร. อัลเบอร์ท เซนท์ จีออร์จี ได้พยายามสกัด Vitamin C วิตามินซี ออกมาอย่างเข้มข้น และพบว่ายิ่งมีความเข้มข้นมากขึ้น ยิ่งทำให้ระยะเวลาในการรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันสั้นลง แต่กลับปรากฏว่าเมื่อสกัดได้ Vitamin C วิตามินซีเดี่ยว (isolated) คือไม่มีการเชื่อมโยงต่อกับสารอื่น กลับมีผลทำให้คนหายช้าลง ทำให้เขาเชื่อว่า แท้จริงแล้ว Vitamin C วิตามินซีจะมีประสิทธิภาพที่ดี จะต้องอยู่เชื่อมต่อกันกับสารอื่น

ดร. อัลเบอร์ท เซนท์ จีออร์จี ได้รับรางวัลโนเบล ในปี ค.ศ. 1955 เขาได้ค้นพบสารอีกตัวหนึ่งคือ วิตามินพี ซึ่งทำหน้าที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายดูดซึมวิตามินซีได้ดีขึ้น ปัจจุบันเรียกชื่อใหม่ว่า ไบโอฟลาโวนอยด์ Bio Flavonoid

ดร. อัลเบอร์ท เซนท์ จีออร์จี มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเป็น เภสัชกร ชื่อ แอนดรู ซาเลย์ แอนดรู ได้ย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกา ประมาณก่อนปี 1940 เขามีความไม่สบายใจ ที่ตลอดเวลานั้น Vitamin C วิตามินซี ที่วางขายกันอย่างมากมายทั่วโลก เป็นอาหารเสริมในรูปของสารเดี่ยว (isolated) รวมทั้งวิตามินอื่นๆและแร่ธาตุอื่นๆที่ขายกันทั่วไปล้วนอยู่ในรูปของสารเดี่ยวทั้งสิ้น

แอนดรู ซาเลย์ รู้ความจริงว่า ร่างกายมนุษย์ถูกสร้างมาให้ใช้ประโยชน์จากสารอาหารเชิงซ้อนรวม (whole foods) แต่ไม่ใช่สารอาหารเดี่ยวบริสุทธิ์ อาหารแท้จริงตามธรรมชาติของมนุษย์จะไม่มีอยู่ในรูปสารเคมีเดี่ยว แอนดรู ซาเลย์ ได้ทำการ ค้นคว้า วิจัย ทดลองหาวิธีการสร้างสารอาหารแบบธรรมชาติที่เข้มข้น โดยวิธีการเชื่อมโยงโมเลกุลของสารอาหารให้เข้ากับ โปรตีน แป้ง ไขมัน เขาใช้ความพยายามนานหลายปี จนประสบผลสำเร็จอย่างสุดยอด ค้นพบเทคนิคใหม่พิเศษที่มีลักษณะเฉพาะตัว

แอนดรู ซาเลย์ ได้พัฒนาลำดับของเทคโนโลยี โดยนำสารอาหารเชิงเดี่ยว เข้าไปเชื่อมโยงต่อกับสารสำคัญอื่นของอาหาร ตัวอย่างเช่น เขาใช้ แคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นสารอาหารเชิงเดี่ยว ไปทำปฏิกิริยากับเชื้อยีสต์ ในเครื่องรีแอคเตอร์ (reactor) ซึ่งเมื่ออยู่ในสภาวะเฉพาะ จะทำให้สารสองชนิดนี้รวมกันเป็น “ฟู้ด แมทริกซ์™ (Food Matrix™)” หลังจากที่เชื้อยีสต์ถูกทำลาย เสียชีวิตแล้วจะได้ผลออกมาเป็นสารอาหารธรรมชาติแท้จริงที่เข้มข้นเรียกว่า “ฟู้ดสเตท (FoodState)”

แอนดรู ซาเลย์ ได้สร้าง “ฟู้ดสเตท” ซึ่งเป็นผลผลิตที่โดดเด่น ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อมนุษยชาติ ณ บัดนี้ เราได้สารอาหารแท้จริงอย่างเข้มข้นของ “ฟู้ดสเตท” ซึ่งมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย และการนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการคงสภาพอยู่ในร่างกายได้นาน (Bioavailability) คุณภาพเหล่านี้เหนือชั้นกว่าสารอาหารเชิงเดี่ยว (chemical isolates) อย่างมากมายหลายเท่าทีเดียว
.

ฟู้ดสเตท

.

วิตามินและแร่ธาตุเคมีเชิงเดี่ยว Isolate คืออะไร ?

วิตามิน และแร่ธาตุชนิดต่างๆ ที่วางขายกันอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีชนิดเดี่ยว ยูเอสพี (USP = United States Pharmacopoea) ในโลกทุกวันนี้ เราใช้รูปแบบของชีวเคมีทางการแพทย์ ซึ่งเชื่อว่ายารักษาโรคและสารอาหาร ควรอยู่ในรูปของสารเดี่ยว (isolated) ดังนั้นอาหารที่มีอยู่แท้จริงตามธรรมชาติ จึงถูกสกัดเอาเฉพาะสารเดี่ยวออกมาใช้และสังเคราะห์ออกมาจนเป็นผลสำเร็จ

ตัวอย่างคือ กรดแอสคอร์บิค ซึ่งจะไม่มีปรากฏอยู่ในธรรมชาติของรูปเชิงเดี่ยว แต่จะอยู่ในรูปของฟู้ดแมทริกซ์™ โดยมีการเชื่อมโยงต่อกันกับสารอื่นๆ ได้แก่ ไบโอฟลาโวนอยด์ โปรตีน คาร์โบไฮเดรท และไขมัน แบบของอาหารธรรมชาติที่แท้จริงนี้คือแบบที่ร่างกายจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดี ในทางตรงกันข้าม ร่างกายของเราจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสารเดี่ยวได้เต็มที่ ขบวนการย่อยอาหารจะอาศัยระบบการขนส่ง โดยสารอาหารจะซึมผ่านลำไส้เข้าสู่กระแสโลหิต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง กระบวนการขนส่งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโปรตีน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นยานพาหนะรู้ทิศทางของจุดหมาย

แต่ในทางตรงกันข้าม สารเคมีเชิงเดี่ยวทั้งหลายไม่ได้มีการเชื่อมโยงต่อกับโปรตีนเฉพาะกิจ ดังนั้นจึงทำให้มีการดูดซึมผ่านลำไส้ได้น้อยมาก การนำไปใช้ประโยชน์และการคงสภาพอยู่ในร่างกายก็มีประสิทธิภาพต่ำ โดยทั่วไปแล้วการดูดซึมของสารเคมีเดี่ยว มีประมาณ 5% และมีน้อยมาก ที่อาจเพิ่มถึง 20% นี่คือเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์และแพทย์บางกลุ่มตั้งข้อสังเกตว่า การรับประทานอาหารเสริมมีประโยชน์ตรงที่ทำให้ปัสสาวะมีราคาแพงขึ้นเท่านั้น
.

ฟู้ด แมททริกซ์

สารอาหาร Food Matrix ฟู้ด แมทริกซ์™ คืออะไร ?

สารอาหาร Food Matrix ฟู้ด แมทริกซ์™ คือวิตามินและแร่ธาตุที่เชื่อมโยงต่อกันอยู่ในฟู้ดแมทริกซ์™ โดยปราศจากน้ำและไฟเบอร์ โดยที่วิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้จะอยู่ในรูปของสารประกอบเชิงซ้อนของโปรตีนเสมอ (protein complexes) โดยจะไม่มีปรากฏอยู่ในรูปของโมเลกุลเดี่ยวบริสุทธิ์ และไม่มีปรากฏว่ามีการเชื่อมโยงต่อกันกับสารเคมีใดๆ สารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุเหล่านี้จะอยู่ในรูปของสารประกอบเชิงซ้อนของ โปรตีน + ไบโอฟลาโวนอยด์ + ไขมัน + เอนไซม์ + สารอื่นๆ (trace elements) 

ศาสตราจารย์ เจ วินสัน แห่งมหาวิทยาลัยสแครนตัน มลรัฐเพนซิลวาเนีย ได้ทำการทดลองและรวบรวมงาน ค้นคว้า วิจัย เปรียบเทียบสารอาหาร Food Matrix ฟู้ดแมทริกซ์™ กับสารอาหารเดี่ยวมานานหลายปี เขาได้สรุปความสำคัญของสารอาหารฟู้ด แมทริกซ์™ ว่าเป็นสารอาหารที่มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นและเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเหนืออื่นใดดังนี้

“สารอาหาร Food Matrix ฟู้ดแมทริกซ์™ คือการเจริญก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดทางโภชนาการในปัจจุบัน สารอาหาร ฟู้ดแมทริกซ์™ ไม่ใช่เพียงยี่ห้อ (brand) ใหม่ของวิตามินและแร่ธาตุเท่านั้น แต่สารอาหาร ฟู้ดแมทริกซ์™ คือกำเนิดรุ่นใหม่ของวิตามินและแร่ธาตุที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร โดยมีโมเลกุลที่เชื่อมโยงต่อกันกับโปรตีนเฉพาะกิจซึ่งเป็นแกนนำพื้นฐานของการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต”

สารอาหาร ฟู้ด แมทริกซ์™ คืออาหารที่จำเป็นต่อร่างกายที่ร่างกายจะขาดไม่ได้ ในศตวรรษที่ 21 นี้นับได้ว่าสารอาหาร ฟู้ดแมทริกซ์™ คืออาหารเสริมตัวแรกของโลกที่นับได้ว่าเป็นอาหารเสริมที่มีโครงสร้างของอาหารตามธรรมชาติอย่างแท้จริง สารอาหารฟู้ดแมทริกซ์™ คือการก้าวหน้าล้ำหน้าทางวิชาการที่โดดเด่นและให้ผลชัดเจน

สารอาหาร ฟู้ดแมทริกซ์™ มีกระบวนการผลิตอย่างไร ?
วิธีการผลิตวิตามินและแร่ธาตุในรูปของสารอาหารธรรมชาติที่แท้จริงนี้ เป็นลำดับของกระบวนการที่มีวิธีเฉพาะของแต่ละตัวของสารอาหารที่จดลิขสิทธิ์แล้ว ตัวอย่างเช่นวิตามินซี ฟู้ดสเตท ผลิตโดยวิธีการที่ละเอียดอ่อน โดยนำกรดแอสคอร์บิคไปดำเนินการทางชีวเคมีและทำให้เข้มข้มอยู่ในลักษณะของไซตรัสพัลพ์ (citrus pulp)

โดยเทคโนโลยีที่ดีเยี่ยมนี้ โดยใช้เชื้อยีสต์เป็นตัวผลิตแร่ธาตุ แร่ธาตุจะฝังตัวอยู่ในน้ำอาหาร (nutrient broth) เข้าไปอยู่ในถึงใหญ่ที่มีเชื้อยีสต์อยู่ เชื้อยีสต์ที่มีชีวิตจะดูดซับและทำปฏิกิริยาในน้ำ อาหาร ปฏิกิริยาต่างๆของการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์จะได้ผลผลิตที่ออกมาคือสารอาหารเข้มข้นที่มีพลัง (vitalised) สมบูรณ์

บางคนแพ้เชื้อยีสต์ ซึ่งมีสาเหตุจากโปรตีนที่อยู่ในผลังเซลล์ของยีสต์ กรรมวิธีดังกล่าว จะทำลายโปรตีนนั้นไปจนหมดสิ้น ทำให้ผู้ที่แพ้เชื้อยีสต์ สามารถทานได้

ผลผลิตที่ได้คือ สารอาหารฟู้ดสเตทที่สมบูรณ์ ที่ร่างกายต้องการอย่างแท้จริง สารอาหารฟู้ดสเตท มีประสิทธิภาพสูงกว่าอาหารเสริมยูเอสพีทั้งหลายในด้านการดูดซึมและการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ
.

ความแตกต่างของ ฟู้ด แมททริกซ์

.

การดูดซึมคืออะไร ?
การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของสารอาหารนี้ เป็นการใช้คำที่อาจผิดพลาดได้ บริษัทที่ขายสารอาหารนิยมที่จะโฆษณาว่ายี่ห้อของตนเองมีการดูดซึมได้ดีกว่ายี่ห้ออื่น คำที่เหมาะสมในการใช้คือ Bioavailability ซึ่งครอบคลุมความหมายทั้งหมดของการดูดซึม การทำปฏิกิริยาทางชีวเคมี การนำไปใช้ประโยชน์ และการคงสภาพอยู่ได้นานในร่างกาย ตัวอย่างเช่น ถ้าการดูดซึมสารอาหารเป็นไปด้วยดี แต่ถ้าสารอาหารนั้นตับเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ สารอาหารนั้นก็ย่อมไม่ถูกต้องตามความต้องการของร่างกาย
.

ชนะคดีความ

ผลิตภัณฑ์ ฟู้ด สเตท

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ Food Matrix ฟู้ด แมททริกซ์

  • นวัตกรรมงานวิจัยระดับโลก มีรางวัลโนเบล ไพรซ์ สาขาการแพทย์หรือสรรีระวิทยา ปีคศ. 1999 การันตี
  • นวัตกรรมเทคโนโลยี่ที่ดี เหนือกว่าแบรนด์อื่นทั่วไปในท้องตลาด
  • ดูดซึมได้ดีกว่า 12 เท่า
  • คงอยู่ในร่างกายได้นานกว่า 16 เท่า
  • ร่างกายนำไปใช้ได้ดีกว่า 10 เท่า
  • นวัตกรรมอาหารเสริม ด้วยเทคโนยี่ Food Matrix สารอาหารแห่งอนาคต จากประเทศอเมริกา

.

ฟู้ดแมททริกซ์

ฟู้ด แมททริกซ์ พลัส

Z-Plex วิตามิน ซี

 

สุขภาพดี

 

สารสกัด เรสเวอราทรอล ใน วีพี พลัส

 

แคลโทน กระดูกพรุน กระดูกบาง

 

ไฟเบอร์ พลัส โปร ไบโอติก

 

ติดต่อผ่านไลน์