Paste your Google Webmaster Tools verification code here

สร้างธุรกิจ

สร้างธุรกิจ Ume Plus ยูมี พลัส

เริ่มต้นธุรกิจ

เริ่มต้นธุรกิจ
ด้วยการใช้สินค้าด้วยตัวของเราเอง เมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว เห็นผล รู้สึกประทับใจ จนอยากบอกต่อ คนที่เรารัก คนที่เรารู้จัก   
 

ศึกษาข้อมูล

ศึกษาข้อมูล

ศึกษาข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะบอกต่อได้อย่างถูกต้อง เช่น ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยอะไรได้บ้าง มีส่วนประกอบจากอะไร มีข้อจำกัดในการใช้ไหม ราคาเท่าไหร่ เพื่อที่เราจะนำเสนอได้อย่างถูกต้อง หรือศึกษาข้อมูล ยูมีโกลด์ ที่เว็บ www.phytoscplud.com
.
ศึกษาข้อมูลธุรกิจ มีการจ่ายผลตอบแทนยังไงบ้าง คุ้มค่ากับการสร้างธุรกิจของเราไหม มีการรักษายอดไหม มีคนที่ประสบความสำเร็จจริงไหม ธุรกิจนี้สามารถทำในระยะยาวไหม สามารถต่อยอดไปต่างประเทศได้ไหม 

ฉีก ชง ชม ยูมีโกลด์

เริ่มแนะนำ ผลิตภัณฑ์ กับคนที่เรารู้จัก

เมื่อเราศึกษาข้อมูล อย่างละเอียดแล้ว เริ่มต้นด้วยการ ฉีก ชง ชิม กับ คนที่เรารัก คนที่เรารู้จัก นั่งดูกับเขาทุกครั้ง สังเกตุว่า แต่ละคนมีปฎิกิริยาตอบรับจากการทาน ยูมีโกลด์ เป็นอย่างไร อาการตอบรับตรงตามตารางแสดงอาการไหม อาจทักเขาว่า ที่มีอาการตอบรับแบบนี้ แสดงว่ามีปัญหาทางสุขภาพตามตารางหรือเปล่า 

ยิงเรามีประสบการณ์ ฉีก ชง ชิม Ume Gold มากเท่าไหร่ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจก็จะมากตามไปด้วย

สนใจธุรกิจ ยูมี พลัส

อยากมีรายได้ ปรึกษา อัพไลน์ ผู้แนะนำ

อยากมีรายได้ อยากประสบความสำเร็จ ให้ปรึกษา ผู้แนะนำ อัพไลน์ เพื่อที่จะทำงานร่วมกัน อาจจะให้อัพไลน์พาทำงาน ดูวิธีการทำงาน การพูด การคุย การนำเสนอ การปิดการขาย การวางสายงาน   

เทคนิตการขาย

ฝึกฝน พัฒนา ตัวเอง 

เริ่มต้น ฝึกฝน พัฒนาตัวเอง เทคนิคการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ ให้ดู น่ากิน น่าใช้ การขาย การปิดการขาย การตอบข้อโต้แย้งต่างๆ  คนที่ประสบความสำเร็จ คือ คนที่พัฒนาตัวเอง ไม่มีใครเก่ง โดยที่ไม่มีการฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนา

 

มีปัญหา ปรึกษา อัพไลน์

สร้างกำลังใจ 

ในการทำงาน เราอาจจะพบเจอปัญหา ที่ทำให้รู้สึกท้อ หมดกำลังใจ ให้หาเวลา ปรึกษา อัพไลน์ ผู้แนะนำ คนที่ประสบความสำเร็จ เป็นแรงใจให้เราก้าวไปให้ถึงจุดหมาย

พาตัวเอง และทีมงาน เข้าเรียนรู้การสร้างธุรกิจ

เรียนรู้การสร้างธุรกิจ 

พาตัวเองและทีมงาน เข้าเรียนรู้การสร้างธุรกิจ ในธุรกิจเครือข่าย เราเก่งคนเดียว ก็สำเร็จยาก แต่ถ้าทีมงานเราเก่งด้วย เราจะสำเร็จได้ง่าย 

สิริศาสตร์ 0628796393