น้ำพลังแม่เหล็ก

น้ำพลังแม่เหล็ก เหิงจี

 

 

น้ำอะไรเป็นน้ำดื่มที่ดีที่สุด ?

น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็นมากๆของชีวิต ร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยเซลล์ในร่างกายมากกว่า 65 ล้านๆเซลล์ โดยมีน้ำเป็นองค์ประกอบในร่างกายถึง 70 % , น้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของมันสมอง 85% , เลือด 92% เลือดช่วยนำพาสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์ และนำของเสียออกจากเซลล์ น้ำที่มีคุณสมบัติที่ดี จึงจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยที่ร่างกายของมนุษย์เราต้องการน้ำประมาณวันละ 1.5- 2.5 ลิตร ในสภาวะปกติ หากร่างกายขาดน้ำเพียง 3 วัน อาจทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้ อีกทั้งน้ำยังช่วยปรับอุณภูมิในร่างกายให้เหมาะสม ด้วยการขับเหงื่อ ปัสสาวะและการหายใจ เพื่อเป็นการขับถ่ายของเสียที่เป็นพิษออกจากร่างกาย คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด คิดว่าการดื่มเครื่องดื่มต่างๆ เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม เป็นการดื่มน้ำ จึงส่งผลให้เกิดสภาวะการขาดน้ำ

นักวิจัยซึ่งเป็นนายแพทย์ชาวญี่ปุ่น เชื่อว่า ร่างกายของมนุษย์ถูกจู่โจมและทำร้ายโดยอนุมูลอิสระ (Free Radical) อยู่ตลอดเวลา เพราะสิ่งเจือปนที่เป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอนุมูลอิสระมีอยู่ทั่วๆ ไป มีอยู่ทั้งในอากาศที่เราหายใจ อาหารที่เรากิน และน้ำที่เราใช้ดื่ม ซึ่ง Free Radical อนุมูลอิสระ ที่แทรกซึมเข้าไปในร่างกาย จะทำลายภูมิคุ่มกันของร่างกายให้อ่อนแอ และเมื่อไหร่ที่ภูมิคุ้มกันโรคพ่ายแพ้ ก็หมายถึงเกิดการเจ็บป่วย และรามถึงการเกิดมะเร็งขึ้นได้ กลุ่มนักวิจัยชาว่ญีปุ่นยังพบว่า น้ำดื่มที่เราดื่มมีความสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยและความชรา ถ้าร่างกายจะสามารถต่อสู้กับความเจ็บป่วยและชะลอความชราได้ ก็ต้องอาศัยน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ น้ำยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเลือด เพราะมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 92% เลือดจะนำพาสารอาหารทั้ง 5 หมู่ สารต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ออกซิเจน รวมทั้งเอนไซม์ (Enzyme)ไปให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย และยังป้องกันเซลล์ โดยน้ำจะละลายสารพิษ และนำของเสียในร่างกายออกมา แล้วไปทำลายที่ตับ หรือ กำจัดทิ้งออกไปนอกร่างกายในรูปของอุจจาระ ปัสสาวะ และเหงื่อ   

ลักษณะของน้ำดื่มในอุดมคติที่มีคุณประโยชน์กับร่างกายมนุษย์มีดังนี้ 

 • สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งปนเปื้อนทางเคมี และสารอินทรีย์ต่าง ๆ อาทิ เชื้อจุลินทรีย์ เชื้อโรค โลหะหนัก สารเคมี ฯลฯ 
 • มีปริมาณออกซิเจนเจือปนอยู่ในปริมาณสูง วัดค่าได้ประมาณ 5 มิลลิกรัม ต่อลิตรหรือมากกว่า
 • มีความเป็นด่างอ่อน ๆ โดยมีค่าความเป็น กรด – ด่าง ระหว่าง pH 7.25 – 8.50 เพื่อช่วยกำจัดความเป็นกรด และของเสียในร่างกาย ทำให้ร่างกายมีภาวะที่สมดุล
 • ประกอบด้วยแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย อาทิ โปแตสเซียม แมกมีเซียม แคลเซียม เป็นต้น การที่น้ำมีแร่ธาตุละลายอยู่ จะมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว นอนหลับ สดชื่น กระปรี้กระเปร่า ลดคอเลสเตอรอล และช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย
 • มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้สามารถแทรกซึมสู่เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ นำพาสารอาหาร และออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างทั่วถึง และนำพาของเสีย ออกจากร่างกาย
 • มีความกระด้างของน้ำปานกลาง มีประจุไฟฟ้าสูงและเป็นสื่อนำความร้อนที่ดี

น้ำพลังแม่เหล็ก คืออะไร

นํ้าที่ไหลผ่านพลังงานจากคลื่นสนามแม่เหล็กถาวรนีโอไดเนียม 4600 เกาส์ เพื่อช่วยกำจัดจุลินทรีย์ขนาดเล็กและปรับเปลี่ยนค่าความเป็น กรด – ด่าง ของน้ำ เพิ่มปริมาณแร่ธาตุและปริมาณออกซิเจนในน้ำ ปรับโมเลกุลให้เป็นอนุภาคเล็ก เพื่อให้นํ้ากลายเป็นนํ้ามีคุณภาพมากขึ้น 

เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ น้ำพลังแม่เหล็ก ของบริษัท เหิงจี ได้รับการจดสิทธิบัตรหนึ่งเดียวในโลก ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้  สิทธิบัตรเลขที่  ZHO02246624X  แตกต่างจากเครื่อกรองน้ำ พลังแม่เหล็กทั่วไปในท้องตลาด

ทำให้เกิดการสร้างเป็น น้ำโมเลกุลเล็ก ทำให้น้ำเกิดความเคลื่อนไหว สามารถนำพาสารอาหารและแร่ธาตุแทรกซึมเข้าสู่เซลล์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และนำพาของเสียในเซลล์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเกิดปฏิกริยาทั้งฟิสิกส์และเคมีทำให้น้ำละลายและแทรกซึมได้ดีขึ้น

คุณประโยชน์ที่โดดเด่นของ น้ำพลังแม่เหล็ก เหิงจี

 • เป็นน้ำสะอาด บริสุทธิ์
 • เป็นน้ำที่มีแร่ธาตุ
 • เป็นน้ำที่มีโมเลกุลเล็ก
 • เป็นน้ำที่มีออกซิเจน
 • เป็นน้ำประจุลบ
 • เป็นน้ำที่มีค่าความเป็นด่างอ่อนๆ

จุดเปลี่ยนที่สำคัญ

ความรู้เรื่องคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพของน้ำพลังแม่เหล็ก (Magnetized Water ) กว่าจะเป็นที่ยอมรับใน หมู่นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ได้ ก็ต้องใช้ระยะเวลานาน เพราะแพทย์ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่า การใช้คุณสมบัติของแม่เหล็ก (Magnetism) เพื่อการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่หลอกลวง (Quackery) เป็นเรื่องเหลวไหล จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้วงการวิทยาศาสตร์ และแพทย์ให้การยอมรับเรื่องพลังแม่เหล็ก คือ รางวัลโนเบลทางการแพทย์ในปี ค.ศ. 2003 ในผลงานการคิดค้นเครื่องถ่าย(สร้าง)ภาพ MRI (Magnetic Resonance Image)

คณะกรรมการรางวัลโนเบล ได้มอบ The 2003 Nobel Prize in Medicine (รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ พ.ศ. 2546 ให้ ท่านเซอร์ ปีเตอร์ แมนฟิว นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม โดยเป็นรางวัลร่วมกับ ดร.พอล ลอเทอเบอ นักเคมีชาวอเมริกัน จากมหาวิทยาลัยอินลินอย สำหรักาบรคันพบวิธีสร้างภาพในโมเลกุลน้ำอันเกิดจากการใช้คลื่นแม่เหล็กเป็นหลัก ทำให้สามารถพัฒนาไปประดิษฐ์เครื่องมือสำหรับใช้ตรวจโรคที่ยอดเยี่ยมทางการแพทย์ ชื่อ เอ็ม อาร์ ไอ (MRI – Magnetic Resonance Image) ซึ่งมีประโยชน์มากกว่า เครื่องเอกซเรย์  (X – Ray) และเครื่องถ่ายภาพ ซี ที สแกน (CT Scanner)

การที่คณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาทางการแพทย์ในปี ค.ศ. 2003 ให้การยอมรับว่า พลังแม่เหล็กเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยการสั่นสะเทือนของโมเลกุลไฮโดรเจนในน้ำที่ได้รับคลื่นแม่เหล็ก จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ (Turning Point) ทางด้านความคิดที่สำคัญต่อกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เคยคัดค้าน ต่อต้าน ที่มาของพลังแม่เหล็ก (Magnetic Energy)

คุณสมบัติของ น้ำพลังแม่เหล็ก

 • การเกาะกันเป็นกลุ่มขนาดเล็ก คือ 6 โมเลกุลของน้ำ (H2O) ต่อ 1 กลุ่ม (Microcluster)
  กลุ่ม (Microcluster หรือ Bound Water) ทำให้สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งเข้าไปและออกมาจากเซลล์ได้รวดเร็ว เมื่อเข้าไปในเซลล์ ก็จะนำ ออกซิเจน สารอาหาร  Enzyme และแร่ธาตุต่างๆ เพื่อให้เซลล์ได้ใช้ และเมื่อออกมาก็จะนำพาสารพิษ ของเสีย จากการเผ่าผลาญ (Metabolism) ซึ่งเรียกว่า Metabolic Water เพื่อนำไปกำจัด ผลที่ได้รับก็คือ เซลล์สดใส แข็งแรง สามารถทำลายสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายไม่ต้องการได้โดยง่าย และที่สำคัญเซลล์จะไม่แก่ง่าย
  ทำให้น้ำมีคุณสมบัติเป็นตัวทำลายสิ่งต่างๆได้ดี สารอาหารทั้งหลายที่ละลายอยู่ในเลือดที่ประกอบด้วยน้ำ 92 เปอร์เซ็นต์ ก็จะถูกพาเข้าอวัยวะต่างๆได้อย่างครบถ้วน ความสำคัญต่อชีวิตคือ มีออกซิเจนละลายอยู่ด้วยอย่างเพียงพอ
  ดังนั้นการกินยาโดยใช้น้ำที่มีแรงดึงผิวต่ำหรืออีกนัยหนึ่งคือ การดื่มน้ำที่มีโครงสร้างเล็ก (Structured Water, Clustered Water) จะทำให้ยาที่กินถูกพาเข้าในตัวเซลล์ได้ปริมาณตรงตามวัตถุประสงค์ของแพทย์ เพราะยาจะละลายในน้ำ น้ำที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ ทำให้ยายังคงวนเวียนอยู่ในน้ำเหลือง หรือซีรั่มของเลือดเพราะผ่านเข้าเซลล์ไม่ได้ง่ายๆ นอกจากไม่เกิดประโยชน์ทางยาแล้ว ยังอาจจะเกิดความเป็นพิษและแพ้ยาขึ้นอีกด้วย ถ้าเอาไปผสมแอลกอฮอล์ (สุรา) เมื่อดื่มก็จะเมาเร็วขึ้นกว่าผสมน้ำชนิดอื่น
 • แรงดึงผิวต่ำ ทำให้ความหนืดหรือความข้นของเลือดลดลงประกอบกับน้ำในเลือดเป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก และเป็นระเบียบทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกลุ่มเพิ่มมาก พอมีเนื้อที่ได้ขยับขยายไม่เบียดเบียดกันเลือดไหลเวียนง่าย (โดยปกติโลหิตมนุษย์จะข้นเป็น 4 เท่า ของน้ำถ้าข้นกว่านี้จะถ่ายเทไม่สะดวกเพราะความหนืด) อาการขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง เช่น ที่สมองจะทุเลาขึ้น. เลือดไม่หนืด ความดันโลหิตก็ไม่สูง และหัวใจไม่จำเป็นต้องบีบตัวมาก
 • น้ำจะมีคุณสมบัติเป็นด่าง (Promote more Alkaline pH in the Body)ร่างกายของมนุษย์ (ยกเว้นกระเพาะอาหารและไต) จะมีค่าเป็นด่าง (pH 7.4) น้ำดื่มที่มีค่าเป็นด่างมากกว่า pH 7.4 จึงช่วยทำลายขยะของเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรดภายในเซลล์ของอวัยวะต่างๆอวัยวะภายในร่างกายต้องอยู่ในภาวะเป็นด่าง แต่ทำงานในลักษณะเป็นกรด การย่อยอาหารทุชนิดและทุกครั้ง จะก่อให้เกิดขยะของเสียที่เป็นกรดสะสมจึงทำให้มีสภาวะกรดในเลือดสูง ถ้าไม่มีน้ำดื่มที่เป็นด่างมาช่วยทำปฏิกิริยาต่อต้านเอาไว้ ก็จะทำให้ร่างกายต้องไปดึงเอาแร่ธาตุต่างๆเช่น แคลเซียมและแมกนีเซียมออกมาจากเนื้อของกระดูก ฟัน กล้ามเนื้อเพื่อมาล้างความเป็นกรด อันเกิดจากขยะของเสียงในร่างกาย หรือเกิดมาจากมลภาวะต่างๆของสิ่งแวดล้อมสภาวะเป็นด่างอันเนื่องมาจากไฮครอกซิลไอออน (Hydroxyl OH) ซึ่งมาจากการแตกตัวเป็นไอออน (Ionization) ของน้ำ (H2O) โดยอิทธิพลจากพลังงานคลื่นแม่เหล็ก ผลที่ได้รับตามมาคือ
 • น้ำแมคเนติก จะมีปริมาณออกซิเจน (O2) เกิดขึ้นจำนวนมาก และส่วนใหญ่จะละลายโดยทันทีอยู่ในน้ำนั้นจะเห็นได้ โดยถ้าเอาน้ำดังกล่าวมาเก็บไว้ในขวดแก้วที่ปิดสนิท จะเกิดมีพรายน้ำเม็ดเล็กๆแพรวพราวเต็มไปหมด เกาะอยู่ด้านในขวด จนอาจกล่าวว่าถ้าน้ำด่างจะมีออกซิเจนละลายอยู่เสมอส่วนน้ำบริสุทธิ์อย่างน้ำกลั่น จะเป็นกรดอ่อนๆเพราะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จะละลายเกิดคาร์บอนิก ยิ่งเป็นนํ้าอันตรายต่อการดื่มกิน(HCO3) ปริมาณออกซิเจนใน นํ้าพลังแม่เหล็กนอกจากให้พลังงานกับเซลล์ ทำให้เซลล์แข็งแรงออกซิเจนยังช่วยให้เชื้อจุลินทรีย์อันตราประเภทไม่ชอบออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) เกิดไม่ได้หรือหยุดเจริญในที่ๆมรออกซิเจน การไม่แบ่งตัวทำให้แบคทีเรียมีชีวิตอยู่ต่อไม่ได้ จากผลงานวิจัยของ Dr.Otto Warburg ผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์เมื่อปี ค.ศ.1931 ที่พบว่าโรคมะแร็ง ไม่ชอบอยู่ในที่มีออกซิเจน ดังนั้นถ้าอวัยวะต่างๆ ได้รับออกซิเจนอย่างสมบูรณ์จากน้ำที่ได้รับพลังแม่เหล็ก (Magnetized Water) ตามทฤษฎีเซลล์มะเร็งจะไม่เจริญเติบโตในที่ๆมีออกซิเจนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอันเกิดจากออกซิเจนไอออน (O) ให้อิเล็กตลอนประจุลบ ไปตัดวงจรของการเกิดอนุมูลอิสระ ซึงเป็นตัวทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ ทำให้ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคข้ออักเสบ โรคเบาหวาน เป็นต้น

 

สรรพคุณของ น้ำพลังแม่เหล็ก

 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ภูมิคุ้มกันโรคดีขึ้น
 • ดูแลสุขภาพผู้ที่มีปัญหา กระดูกพรุน กระดูกผุ
 • ลดอาการปวดข้อ ปวดเข่า เข่าเสื่อม นิ่วในไต เก๊าท์ ฯลฯ
 • ดูแลสุขภาพผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักตัว ขจัดไขมันส่วนเกิน
 • ลดอาการ ผู้ที่มีปัญหาที่เกิดจากความเสื่อมเรื้อรัง เช่น มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น
 • ดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีปัญหาระบบหลอดเลือดและหัวใจ สมองขาดเลือด
 • ลดอาการภูมิแพ้
 • สามารถให้สัตว์เลี้ยงบริโภคได้  ทำให้สัตว์เลี้ยงสุขภาพดี ช่วยลดอาการเจ็บป่วยของสัตว์
 • น้ำพลังแมกเนติก ยังสามารถช่วยเสริมสร้าง และเจริญพันธุ์ พืชผักผลไม้อย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำพลังแม่เหล็ก เหิงจี

เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ เหิงจี

เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ รุ่นแนวนอน Heng Ji

เครื่องหมายการันตีคุรภาพ เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ เหิงจี

เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ heng Ji

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ กับ เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ

ใครก็ใช้ เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ เหิงจี

ผู้ใช้เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ เหิงจี

เครื่องปรับโมเลกุลน้ำ ที่ขายดีที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณประโยชน์ของน้ำ

 • เราควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 1600 – 2000 มิลลิลิตร  วันละ 8 – 10 แก้ว
 • ไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำครั้งละ 2-3 แก้ว ติดต่อกันทันที ให้ดื่มตามปกติ สบายๆ เน้นจิบน้ำบ่อยๆจะดีที่สุด
 • การดื่มน้ำ 8-10 แก้ว ต่อวัน ช่วยให้ เลือดไม่ข้น การไหลเวียนเป็นไปได้ง่าย สูบฉีดดี หัวใจจึงไม่ทำงานหนัก
 • โรคมะแร็ง ไม่ชอบอยู่ในที่มีออกซิเจน น้ำพลังแม่เหล็ก หรือ ที่เรียกว่า น้ำแมคเนติก เป็นน้ำที่มีปริมาณ ออกซิเจนสูง ช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็ง

 

“กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในครัวเรือนไทย ล่าสุดผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ 33 โดยเฉพาะน้ำตู้หยอดเหรียญ ผ่านเกณฑ์ไม่ถึงครึ่ง ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดด้านแบคทีเรีย ขณะที่องค์การอนามัยโลกเผยขณะนี้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากการดื่มน้ำไม่สะอาดปีละ 5 แสนคน ส่วนไทยพบป่วยปีละ 1 ล้านกว่าคน”

เครดิต : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378449144/

.
สั่งซื้อ ทริปเปิ้ลซี เอส พลัส ลดน้ำหนัก

จำหน่าย Beauty by Kriss

ขาย beauty by Kriss

หมายเหตุ. น้ำแมคเนติก หรือที่เรียกกันว่า น้ำพลังแม่เหล็ก ไม่มีคุณสมบัติในการ บำบัด รักษา โรคใดๆทั้งสิ้น

อย่าหลงเชื่อ น้ำแมคเนติก พลังแม่เหล็ก