Paste your Google Webmaster Tools verification code here

PolyHERB

PolyHERB 4.0 | Pass on Happiness

PolyHerb online

PolyHERB 4.0 | Pass on Happiness โพลี่เฮิรบ์ เน็ตเวิร์ค อาณาจักรคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ในเครือบริษัท Millimed มิลลิเมด ยักษ์ใหญ่ด้านยาและเวชภัณฑ์ของเมืองไทย

จุดเริ่มต้น

บริษัท PolyHERB 4.0 โพลีเฮิร์บ เน็ตเวิร์ค จำกัด ก่อตั้งโดย ประธานกรรมการบริหาร คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ และยังดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท มิลลิเมด Millimed จำกัด ผู้เป็นต้นแบบนักธุรกิจด้านธุรกิจเวชภัณฑ์ยาของเมืองไทยที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว เพราะได้นำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม คือซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ผนวกกับการบริหารจัดการแบบยุคใหม่ที่กระชับ ฉับไว มีระบบที่ดี มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ฟันฝ่าอุปสรรคสามารถนำพากลุ่ม บริษัท Millimed มิลลิเมด จำกัด และบริษัทในเครือ ก้าวสู่บริษัทชั้นนำด้านเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมของประเทศอย่างรวดเร็ว

บริษัท โพลี่เฮิรบ์

com23

ความมั่นคงที่ยั่งยืน

มิลลิเมด Millimed

มาตรฐานการผลิตระดับสากล

มาตรฐานการผลิตระดับโลก

โพลี่เฮิรบ์ จดทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมขายตรงไทย

TDSA สมาคมขายตรงไทย

บริษัท PolyHERB เป็นสมาชิกของสมาคมขายตรงไทย
และสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก

อาณาจักรคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

เป้าหมายสูงสุดของคุณ ทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ที่ตั้งใจไว้ในตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจเวชภัณฑ์ยามานานหลายปี คือ “คุณภาพชีวิต” ดังนั้นแนวทางในการขยายธุรกิจคือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคน

“คุ้มแสนสุข” อาณาจักรสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ ที่จังหวัดเชียงราย เป็นดั่งต้นธารแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลก ซึ่งในโครงการจะประกอบไปด้วย คุ้มแสนสุข รีสอร์ทสุขภาพ โครงการพัฒนาสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ดอยน้ำทรัพย์ แปลงเกษตรอินทรีย์ พืชผักผลไม้ สวนป่าสักและป่าสมุนไพรเชิงอนุรักษ์ โรงงานสกัดสมุนไพร โรงงานผลิตยาสมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน อาหารเสริม และเครื่องสำอาง ฯลฯ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนแบบครบวงจร

อาณาจักร คุ้มแสนสุข ที่จังหวัดเชียงราย

อาณาจักร คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ส่งต่อความสุขสู่สังคม

PolyHERB ธุรกิจเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับคนไทย จุดหมายในการดำเนินธุรกิจคือการ ส่งต่อความสุขสู่สังคม เพื่อตอบแทนสังคม ควบคู่กับความสำเร็จทางธุรกิจ โดยมอบ “โอกาส” ให้กับทุกคนในการพัฒนาศักยภาพ เติมเต็มความสุขในชีวิตไปพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและช่องทางในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร โดยจะมีการสร้างนักธุรกิจต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งต่อโอกาสทางธุรกิจให้คนรอบข้าง “ความมั่นคง” และ “ความสุขที่ยั่งยืน” นั้น คือการที่บริษัท โพลีเฮิร์บ และสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ พร้อมด้วยทีมงานและผู้บริหาร จะต้องเติบโตและก้าวไปอย่างมั่นคงยั่งยืน พร้อมกัน

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

มุ่งมั่นสู่องค์กรธุรกิจเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ครบวงจร บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาศักยภาพและเติมเต็มความสุขในชีวิต ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วม

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขให้กับคนไทย และทั่วโลก
 • สร้างโอกาสทางธุรกิจ และความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
 • นำพาบริษัทให้เติบโตยั่งยืน สร้างเสริมสังคมไทยให้น่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

วันนี้ PolyHERB 4.0
เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

สมาชิกและผู้นำธุรกิจ Poly HERB

โพลี่เฮิรบ์ ธุรกิจเครือข่าย

นักธุรกิจ PolyHERB นับพันร่วมงาน ร้อยใจพันดาว ที่คุ้มแสนสุข เชียงราย

งาน ร้อยใจ พันดาว ที่เชียงราย

บรรยากาศภายในงาน ร้อยใจพันดาว ที่คุ้มแสนสุข เชียงราย

ร้อยใจ พันดาว ที่คุ้มแสนสุข เชียงราย

พร้อมก้าวสู่บริษัทที่มียอดขาย 1,000 ล้านบาท

งานร่วมใจชาวโพลี่เฮิรบ์

สีเขียว Poly HERB

ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ พร้อมที่จะเติบโตอย่างเต็มที่

หุ้นส่วนคนสำคัญ คือ คุณ

บรรยากาศที่ออฟฟิศ กรุงเทพ รามอินทรา

บรรยากาศที่บริษัท Poly HERB คึกคักอย่างต่อเนื่อง

ความคึกคักที่ออฟฟิศ โพลีเฮิรบ์

นักธุรกิจและสมาชิก เนืองแน่นตลอด

ความฮอตของธุรกิจ Poly HERB

การบรรยายผลิตภัณฑ์ และ OPP เปิดโอกาสทางธุรกิจ
ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง จนล้นห้องประชุม

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหา ช่องทางสร้างรายได้ ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะปัจจุบันการทำงานประจำเพียงอย่างเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ของชีวิต การหา รายได้เสริม หรือ อาชีพเสริม ไว้รองรับ จะช่วยให้คุณรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในเวลาที่มีเหตุฉุกเฉิน 

จุดเด่นของธุรกิจ PolyHERB 4.0

 • อาณาจักรคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ในเครือบริษัท Millimed มิลลิเมด บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยาและเวชภัณฑ์ของเมืองไทย ที่มียอดจำหน่ายปีละนับพันล้านบาท
 • “คุ้มแสนสุข” อาณาจักรสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ บนพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ ที่จังหวัดเชียงราย ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย รองรับนักธุรกิจและสมาชิก
 • จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายและปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด
 • เปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัท
 • ลงทุนน้อย ไม่มีความเสี่ยง
 • ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับโลก เปิดใจง่าย ใช้แล้วเห็นผลจริง ราคายุติธรรม มีการซื้อซ้ำสูง 
 • แผนธุรกิจที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทำงานง่าย สามารถประสบความสำเร็จได้จริง
 • สามารถทำธุรกิจได้ทั้งแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์
 • ทีมงานมืออาชีพที่พร้อมช่วยส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จ
 • บริษัทมีระบบการฝึกอบรม พัฒนาผู้นำ ทั้งด้านการทำตลาดแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ทำให้สมาชิกทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ 
 • พร้อมส่งมอบโอกาสที่ดีให้กับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จ
 • บรรยากาศของการ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และการให้ ทำให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ 
 • สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานและทายาทได้
 • ระบบการทำงานที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้จริง แม้จะไม่เคยมีประสบการณ์การทำธุรกิจมาก่อน
 • วันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยัง กับการสร้างธุรกิจกับทีมงานมืออาชีพ
 • สนใจติดต่อ 093 – 9459619 หรือ แอดเป็นเพื่อน Line ID : 0939459619

สนใจธุรกิจ ติดต่อ
ศิริศาสตร์ : 093 – 9459619
Line ID : 0939459619
แอดเป็นเพื่อน : http://line.me/ti/p/~0939459619

คุณเล็ก อิสราภรณ์ : โทร 0934219824
Line ID : Apilapa
แอดเป็นเพื่อน http://line.me/ti/p/~Apilapa

Sirisart 0939459619

พี่เล็ก อิสราภรณ์

เล็ก โพลี่เฮิรบ์ Poly Herb 4.0

 

ข้อมูลที่น่าสนใจ

แผนการตลาด PolyHERB 4.0 สร้างรายได้แบบยั่งยืน
FUD Gel เอฟยูดี เจล เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกคนในครอบครัว
Promotion โปรโมชั่นสำหรับนักธุรกิจ